Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flick-knife
flick-knife
['fliknaif]
danh từ
dao bấm tự động


/flick-knife/

danh từ
dao bấm tự động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flick-knife"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.