Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elizabethan
elizabethan
[i,lizə'bi:θən]
tính từ
(thuộc) triều nữ hoàng Ê-li-gia-bét I
danh từ
người thuộc triều nữ hoàng Ê-li-gia-bét I, nhà văn thuộc triều nữ hoàng Ê-li-gia-bét I


/i,lizə'bi:θən/

tính từ
(thuộc) triều nữ hoàng Ê-li-gia-bét I

danh từ
người thuộc triều nữ hoàng Ê-li-gia-bét I, nhà văn thuộc triều nữ hoàng Ê-li-gia-bét I


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.