Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disobey

disobey
[,disə'bei]
động từ
không vâng lời, không tuân theo


/'disə'bei/

động từ
không vâng lời, không tuân lệnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.