Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cottonocracy
cottonocracy
[,kɔtə'nɔkrəsi]
danh từ
những vua bông, những vua dệt


/,kɔtə'nɔkrəsi/

danh từ
những vua bông, những vua dệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.