Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chairperson
danh từ
chủ tịchchairperson
['t∫eə,pə:sn]
danh từ
chủ tịch (nam hoặc nữ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.