Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chánh ánnoun
Tribunal president
ngồi ghế chánh án to preside over a tribunal

[chánh án]
danh từ.
Tribunal president, presiding judge
chánh án toà án nhân dân tỉnh
a provincial people's tribunal president
ngồi ghế chánh án
to preside over a tribunalGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.