Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
castor sugar
castor+sugar
['kɑ:stə'∫ugə]
danh từ
đường kính bột


/'kɑ:stə'ʃugə/

danh từ
đường kính bột

Related search result for "castor sugar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.