Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
birthday suit
birthday+suit
thành ngữ birthday
birthday suit
(đùa cợt) da người

[birthday suit]
saying && slang
naked, nude, in the buff
"Do you wear pyjamas in bed?" "No. Just my birthday suit."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.