Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bathing-drawers
bathing-drawers
['beiðiη,drɔ:z]
danh từ
quần tắm


/'beiðiɳ,drɔ:z/

danh từ
quần tắm

Related search result for "bathing-drawers"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.