Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ai nấykhẩu ngữ
each and all, one and all
cả công ty ai nấy đều thương tiếc anh ta the whole company, each and all, regret his death

[ai nấy]
each and all, one and all; everybody; all without exception
Cả công ty ai nấy đều thương tiếc anh ta
The whole company, each and all, regret his deathGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.