Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
a nốt quay


Lĩnh vực: điện
rotating anode
Giải thích VN: Ống tia X công suất cao trong đó cực dương quay liên tục để đem đến điện tích mới ở bề mặt trong chùm điện tử, điều này cho phép công suất phát cao hơn mà không bị nóng chảy mục tiêu.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.