Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ra
danh từ
(vt của Royal Academy; Royal Academician) Viện Hàn lâm hoàng gia; viện sự Viện Hàn lâm hoàng gia
(vt của Royal Artillery) pháo binh hoàng giara
[,a:r 'ei]
danh từ
(viết tắt) của Royal Academy; Royal Academician Viện Hàn lâm hoàng gia; viện sĩ Viện Hàn lâm hoàng gia
be an RA
là một viện sĩ Viện Hàn lâm hoàng gia
(viết tắt) của Royal Artillery pháo binh hoàng giaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.