Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ổ cắm


[ổ cắm]
(điện) power points; socket.
phải luôn luôn rút phích ra khỏi ổ cắm
you should always take the plugsout of the socket(điện)Socket


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.