Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Phồn thể (Chinese Vietnamese Dictionary Traditional)
退讓


[tuìràng]
1. lui nhường; nhường đường。向后退,讓開路。
退讓不及,讓車撞倒。
nhường đường không kịp, bị xe tông ngã.
2. nhượng bộ。讓步。
原則問題,一點也不能退讓。
vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.