Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 57 弓 cung [2, 5] U+5F17
弗 phất
fu2
  1. Chẳng. ◎Như: phi nghĩa phất vi chẳng phải nghĩa chẳng làm.
  2. Trừ đi.
  3. Một nguyên chất trong hóa học, dịch âm chữ Flourine.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.