Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
工作


[gōngzuò]
1. làm việc。从事体力或脑力劳动,也泛指机器、工具受人操纵而发挥生产作用。
积极工作
tích cực làm việc
努力工作
cố gắng làm việc.
工作了一整天。
làm việc cả ngày.
开始工作
bắt đầu làm việc
铲土机正在工作
máy xúc đất đang làm việc.
2. việc làm; nghề nghiệp; công việc。职业。
找工作
tìm việc làm
3. nhiệm vụ; nghiệp vụ; công tác。业务;任务。
宣传工作
công tác tuyên truyền
工会工作
công tác công đoàn
科学研究工作
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.