Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 19 力 lực [5, 7] U+52AD
劭 thiệu
shao4
  1. Khuyên gắng.
  2. Tốt.
  3. Cao.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.