Recent Searchs...
anxiousness aeon dag hjalmar agne carl hammarskjold bang trưởng aminopherase whooping cough nườm nượp good old boy tẩm hỏi cung hàng tỉnh hở sườn sa thải increasing arm pad white lotus sawing machine inexpertness water birch 匹配 neofiber ivy ceding back oe con interaction hềnh hệch axe head clarified butter air thermometer quetzalcoatl tài phú dumbfound on ice an trạch re-afforest there parody nghỉ học trường xuân thượng phẩm francis poulenc cưu chromatography column sputter khích lệ voyageur greek drachma immixture leading lady dreamer recreancy
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.