Recent Searchs...
compliance level crossing annihilative 狩猎 gray catbird uninominal voting system pansy vestibular american falls 健康 cognizant bìa dante alighieri american war of independence tricolor nhân đức detect đùm bọc folk dancing robert browning alpine goldenrod thursday thóp chubbiness leather carp ashy travelling freshwater cordgrass sea green narrow-leaved plantain tyrrhenian sea ferret out drive line decarboxylation flea con nuôi déshabillé esse political detainee pedicel brilliant free people bảo tồn trolley woolly rhinoceros physostigma venenosum genus elephas
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.