Recent Searchs...
admeasure 上げる chính trị ride herd on somebody calendar fate market garden highwayman intervene crucial attaché case gian trá bran baron alexander von humboldt reef âm lịch fragile false foxglove migrate pulley bedroom furniture waul damage smoothing iron benevolent thói quen oregon pine sự đã rồi amaranthus caudatus whether coprinus comatus botch up ngày thành lập ngoại giao hitchhike wall plate cross-file flax spironolactone lead 居停 infract tính employment bail bird family projection encourage floozie cover sector tongue-tie
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.