Recent Searchs...
鞭炮 cherish diverticulitis cushat clock-case jambière rock salmon mrta jove houndfish cheroot clock-face statutable cặp kè bùi nhùi interlaid 家慈 plessor interpretive chess-player jerkiness vicar of christ cross-questioner chest vancocin cải giá corrugated cardboard nhiếc móc rechange stifling incontrovertibleness nonacceptance premature baby interspecific p-code à uôm miếu mạo chestnut godhead centner a> oleography hành lang an toàn asking price ovis autophytic cribbage insanely nogging strepsirhini discrete cosine transform
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.