Recent Searchs...
street base on balls 崇拜 cold work yamoussoukro recursive routine saccharure in his right mind hiếp dâm prix goncourt group discussion dead huit-reflets pulsoréacteur báo ơn rough rider presage collaborate loviton reagent chintz ghép outlying hoả tai 冷淡 legal aider obsolete fallsown libertarian advocacy ouverture collapse cunt agonic cannabis sativa crowfoot family bitchily drainpipe intonation imperatorial hỏn hẻn chiral molecular abstractive phật tổ phonetical cubic centimetre collection prostration private eye out-of-the-way pass azygos
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.