Recent Searchs...
helpfulness acquit filago stonechat up to no good tax-farmer french revolution khi chuồng tiêu pool stick blab out pre-emptive obnoxious rebound jerk-off xuất phát radio-opacity medicine shopper punitive pomace wed berkelium cladistics super regiment quiet tinder 足球 boor deck ốc sao teeter-totter ventricular demeter leper correlative paralipsis visual range heiress gnaeus julius agricola schnorrer hirudinea obscurantism perceptiveness totality geostrategy trickish jutting terce donetske stere immunochemistry cost-benefit analysis birth alarm-post
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.