Recent Searchs...
perfect foster care fact water moccasin stark bỏng kaliph đòn triêng bỡn ballistic trajectory autoclave chịu khó biến rooter bia đòn vọt bợt genetic bender training college revertible shrimp bụng basinful have a good time faint bõm alley đòn xóc chày bi cotton-mill vollmachen chão biếng lumber-mill hosiery đòn xeo seal corroboratory glamorization mill đòn chũm pumpkin seed infrequence phiz chọi stedfast aridness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.