Recent Searchs...
epiglottis westernize unwonted poke-bonnet jebel musa swift-winged tiger differential rotary motion chày stultifyingly giả vờ peptize citrus maxima unploughed tủ bếp thriving impetus aschelminthes quartier tetanus round-eyed 开发 principal noteworthy sun-dried tigerish continuant pith bilbo red oak slang term go back n jowly intrinsic battlefield haemoglobinemia thanh lịch zygomycota dark-green 绳子 desert paintbrush 投合 housatonic river production line double-check thus ghost car dennis ritchie paternité
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.