Recent Searchs...
makedonija 取悦 self-aggrandizing slight kindly san juan mountains giá treo ống testifier nocturnal lesser comply 受託 puking dissuasion đối tác 狩猎 biến hóa soothsaying meat-and-fat cutter cartographic 處置 古體詩 bắc cực deckhand waive disposed staff of life forecast propagandise power outage beta hả giận automobile engine reciprocative 签名 electrostatic precipitation stink bell condition purau artwork knave dâm dục helminthology peg down unprovocative
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.