Recent Searchs...
imbuement substitutionary inventable residence 惶恐 oppose 开关 modest activated compact disc read-only memory 逆子 hanger facility 把柄 nhẹ nhõm activate giải đáp thắc mắc fact dõng dốt đặc caption out gaelic bravery barn grass denn 拐卖 pond-weed prompt enteroptosis obeche factoring blink undercover oxford platform ally incuber committed 犹豫 fatten up two-year-old julienne cushion competitor kháng agent anziehen outrageous
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.