Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wwf
(viết tắt)
Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (World Wildlife Fund)
viết tắt
Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (World Wildlife Fund)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.