Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wish something away
wish+something+away
thành ngữ wish
wish something away
gắng rũ bỏ cái gì bằng cách cầu mong nó không tồn tạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.