Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
vun quén


soigner
Vun quén luống cà chua
soigner une planche de tomates
như vun đắpGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.