Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vệ sinh lao động


[vệ sinh lao động]
hygiene in the workplace; industrial hygiene
An toàn và vệ sinh lao động
Industrial safety and hygieneGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.