Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
vô giá trị


sans valeur
Lời nói vô giá trị
une parole sans valeur
non valable; nul
Giấy tờ quá hạn vô giá trị
papier nul par expiration de délaiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.