Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
vòm


voûte
Vòm cây
une voûte d'arbres
Vòm sọ (giải phẫu học)
voûte du crâne
Vòm lò (kĩ thuật)
voûte d'un four
dôme
Vòm núi lửa (địa lí, địa chất)
dôme vocanique
Vòm màng phổi (giải phẫu học)
dôme pleural
Vòm lá (văn chương)
dôme de feuillages
(ngôn ngữ học) palatal
Nguyên âm vòm
voyelle palataleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.