Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Urocyon


noun
grey foxes
Syn:
genus Urocyon
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Canidae, family Canidae
Member Meronyms:
grey fox, gray fox, Urocyon cinereoargenteus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.