Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undecomposable


/'ʌn,di:kəm'pouzəbl/

tính từ

không thể phân tích được, không thể phân huỷ đượcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.