Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
Thanh Hoà


(huyện) Huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, thành lập từ 22-12-1980 do chia huyện Sông Lô thành 2 huyện: Thanh Hoà và Đoan Hùng, từ 7-10-1995 chia huyện Thanh Hoà thành 2 huyện: Thanh Ba và Hạ Hoà (x. Thanh Ba; x. Hạ Hoà)

(xã) tên gọi các xã thuộc h. Lộc Ninh (Bình Phước), h. Thanh Chương (Nghệ An), h. Cai Lậy (Tiền Giang)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.