Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tan nátadj
in pieces, in mins

[tan nát]
reduced to ashes; ruined; crumbledGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.