Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
tự thừa


(toán học) élever à une puissance.
Tự thừa số a
élever le nombre "a" à une puissance.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.