Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
tôn ti trật tự


Tổ chức xã hội gồm những cấp bậc rành mạch từ trên xuống.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.