Chuyển bộ gõ


Từ điển English Thailand Dictionary
stripeN. ริ้ว
relate:[แถบ, แถบสี] syn:[band; layer]
N. ลายทางยาว
relate:[ลายทาง, ลายแถบ] syn:[line; streak]
N. แถบยศ
relate:[บั้งยศ] syn:[chevron]
VT. ทำให้เป็นริ้ว
relate:[ทำให้เป็นลายทางยาว] syn:[streak; striate]
N. การโบย
relate:[การตี, การเฆี่ยน] syn:[blow; clout]

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stripe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.