Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
saltwort family


noun
family coextensive with genus Batis: saltworts
Syn:
Batidaceae, family Batidaceae
Hypernyms:
caryophylloid dicot family
Member Holonyms:
Caryophyllales, order Caryophyllales, Chenopodiales, order-Chenopodiales
Member Meronyms:
Batis, genus Batis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.