Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
recherché


[recherché]
tính từ
(được) nhiều người tìm, (được) nhiều người chuộng
Ouvrage recherché
tác phẩm nhiều người tìm đọc
un acteur recherché
một diễn viên nhiều người chuộng
kiểu cách
Style recherché
lời văn kiểu cáchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.