Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reagent
danh từ
thuốc thử
chất phản ứngreagent
[ri:'eidʒənt]
danh từ
(hoá học) thuốc thử
chất phản ứngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.