Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quản lý nhà nước


[quản lý nhà nước]
State management
Học một khoá quản lý nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức
To attend a state management course held by the city people's committee
Tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân
To strengthen state management of private enterprisesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.