Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pickup    Chuyên ngành kinh tế
sự hồi phục kinh tế
sự tái hưng kinh tế
tái hưng kinh tế
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: điện lạnh
cái picơp
phản ứng đoạt
sự đoạt
thiết bị thu biến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.