Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Oxford accent
Oxford+accent
['ɔksfəd æksənt]
danh từ
hình thức phát âm hơi điệu được xem như là cách nói của trường đại học OxfordGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.