Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
obsessive-compulsive


I - noun
a person with obsessive-compulsive characteristics
Derivationally related forms:
obsessive-compulsive disorder
Hypernyms:
neurotic, psychoneurotic, mental case

II - adjective
characterized by obsessions and compulsions (Freq. 1)
- obsessive-compulsive neurosis
Similar to:
neurotic, psychoneurotic
Derivationally related forms:
obsessive-compulsive disorder


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.