Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nemophila


noun
any plant of the genus Nemophila
Hypernyms:
herb, herbaceous plant
Hyponyms:
five-spot, Nemophila maculata
Member Holonyms:
genus Nemophila


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.