Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Nemophila maculata


noun
California annual having white flowers with a deep purple blotch on each petal
Syn:
five-spot
Hypernyms:
nemophila


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.