Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motory


/'moutəri/

tính từ

chuyển động, gây chuyển động


Related search result for "motory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.