Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
mole salamander


noun
brownish-black burrowing salamander of southeastern United States
Syn:
Ambystoma talpoideum
Hypernyms:
ambystomid, ambystomid salamander


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.