Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mater


/'meitə/

danh từ

(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) mẹ, bà bô, bà via


Related search result for "mater"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.