Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mary Ann Evans


noun
British writer of novels characterized by realistic analysis of provincial Victorian society (1819-1880)
Syn:
Eliot, George Eliot
Instance Hypernyms:
writer, author


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.