Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
little by little
little+by+little

[little by little]
saying && slang
a little progress each time you try, bit by bit
Little by little, we saved our money to buy this house.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.