Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
popular music genre


noun
any genre of music having wide appeal (but usually only for a short time)
Syn:
popular music
Hypernyms:
music genre, musical genre, genre, musical style
Hyponyms:
disco, disco music, macumba, pop music, pop,
folk music, ethnic music, folk, dance music, danceroom music, ballroom music,
jazz, rap, rap music, hip-hop, rhythm and blues, R and B,
rockabilly, rock 'n' roll, rock'n'roll, rock-and-roll, rock and roll, rock,
rock music, reggae, skiffle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.