Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Sparmannia


noun
small genus of tropical African shrubs
Syn:
Sparmannia
Hypernyms:
dilleniid dicot genus
Member Holonyms:
Tiliaceae, family Tiliaceae, linden family
Member Meronyms:
African hemp, Sparmannia africana


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.