Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cytisus albus


noun
low European broom having trifoliate leaves and yellowish-white flowers
Syn:
white broom, white Spanish broom, Cytisus multiflorus
Hypernyms:
broom
Member Holonyms:
Cytisus, genus Cytisus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.